Tarieven

Wij leveren maatwerk op basis van heldere afspraken, inhoudelijk én in de wijze waarop wij u van dienst zijn. Dit geldt ook voor de honorariumafspraken die wij met u maken.

Per zaak spreekt uw advocaat met u af hoe de werkzaamheden aan u in rekening worden gebracht. Wij bieden u de volgende mogelijkheden:

Uurtarief
De aan een zaak bestede tijd wordt volgens het uurtarief van uw advocaat in rekening gebracht. De hoogte van het uurtarief van uw advocaat hangt af van het aantal jaren ervaring van de advocaat.

Abonnement
Een vaste prijs voor de volgende dienstverlening gedurende een afgesproken periode:

  • snelle, eerstelijns hulp;
  • maandgesprekken en het in house bespreken van casuïstiek.

Fixed fee
Een vaste prijs voor de gehele opdracht, zoals het opstellen van een advies.

Cap
Een variant op de fixed fee, waarbij een korting wordt gegeven indien de behandelend advocaat aan de opdracht minder uren heeft besteed dan vooraf begroot.

Succes fee
Een variant op het uurtarief, waarbij bij behaald succes een opslag op het afgesproken uurtarief in rekening wordt gebracht.

Flat fee / Blended rate
Een variant op het uurtarief, waarbij voor alle advocaten hetzelfde uurtarief geldt, ongeacht het aantal jaren ervaring van de advocaat.

In alle gevallen geldt dat wij, in tegenstelling tot veel andere kantoren, geen separate kantoorkosten rekenen. Kosten van derden, zoals kosten van deurwaarders en deskundigen, zijn niet bij het honorarium inbegrepen. Dit geldt ook voor de griffierechten, de kosten die het gerecht in rekening brengt bij een civiele of bestuursrechtelijke procedure.

Uiteraard maken wij met u honorariumafspraken die in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.