Maatschappelijk Bewust Ondernemen

Maatschappelijk bewust ondernemen is voor Bosselaar & Strengers Advocaten vanzelfsprekend. We leveren graag een bijdrage aan een betere leefwereld. Dit doen we bijvoorbeeld door energiebesparingsmaatregelen te treffen, milieuvriendelijke en duurzame goederen in te kopen en duurzaam en milieuvriendelijk drukwerk te gebruiken.

In januari 2013 hebben wij een overeenkomst gesloten met Paper for Paper; het duurzame recycleproces waarbij wij ons eigen kantoorpapier terugkrijgen. Kantoorpapier wordt ingezameld en (uiteraard volgens de strengste veiligheidsnormen) vernietigd. Vervolgens wordt dit papier ingezet als grondstof voor papier dat bij ons teruggeleverd wordt.

Om een idee te krijgen van welk effect dit heeft gehad klikt u hier.

logo


Beschikbaar stellen juridische diensten

Als advocatenkantoor kunnen we natuurlijk de beste (en meeste) meerwaarde leveren door onze juridische diensten beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld aan non-profitorganisaties, want zij hebben vaak onvoldoende middelen voor juridische bijstand. Daarom hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV). NOV is dé brancheorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Zo’n 350 (koepel)organisaties, die met of voor vrijwilligers werken, zijn hierbij aangesloten. De NOV en alle aangesloten organisaties binnen de provincie Utrecht krijgen rechtshulp tegen sterk gereduceerde tarieven.

 

Sinds 2015 zijn wij de samenwerking aangegaan met de Stichting Utrecht Ondernemers Academie (UOA), die zich  samen met het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen inzet voor geslaagd ondernemerschap. Klik hier voor meer informatie over deze samenwerking.

logo

Ook zijn wij sinds oktober 2010 “Bedrijfsvriend” van Stichting Het Utrechts Landschap.

Daarnaast bieden wij in schrijnende gevallen rechtshulp tegen een sterk gereduceerd tarief. Bijvoorbeeld wanneer de rechtzoekende onvoldoende middelen heeft om zelf een advocaat te betalen en ook niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp.

Sponsoring

Bosselaar & Strengers Advocaten steunt ook een aantal lokale projecten en verenigingen in de vorm van sponsoring.

 • Wij leveren als kantoor een sponsorbijdrage aan het dans- en muziekspektakel ‘Knock on Wood’ dat plaatsvindt op zaterdag 12 september a.s. Aan dit festival wordt een goed doel gekoppeld. Dit keer zal geld ingezameld worden voor de Voedselbank Soest.
 • Tijdens de afgelopen editie van de ‘Multilaw Annual Conference & AGM’ in Milaan hebben de leden van Multilaw een benefietavond georganiseerd. Dit jaar ging de opbrengst naar de ‘Associazione CAF’, een organisatie die hulp biedt aan mishandelde jongeren en gezinnen in moeilijkheden om ze een toekomst op te kunnen laten bouwen in een veilige omgeving.
  Uiteraard hebben wij hier ook een financieel steentje aan bijgedragen!
  Er werd onder de leden een bedrag ingezameld van € 12.300,-. Dit zal worden aangewend voor de dagelijkse hulp binnen de ‘Residential Communities for Minors’, de drie ‘Communities for Children 3 to 12 years old’, en de nieuwe ‘Teen Community for adolescences’.
  Stichting Utrechts Landschap doet mee aan een landelijk crowdfundingplatform voor de natuur. Als ‘Bedrijfsvriend’ van Stichting Utrechts Landschap dragen wij ook dit project een warm hart toe. Daarom hebben wij een financiële bijdrage geleverd door ‘de adoptie van een schaap’. 
Lees hier meer over dit project.
 • De Stichting ‘Vrienden van de Domkerk’ heeft het project ‘Draag de Dom’ opgezet, een initiatief om via onder meer fondsen en crowdfunding financiële middelen te verzamelen voor de (hoognodige) restauratie van de ‘steunberen’/bogen van de Domkerk. Als ‘echt’ Utrechts kantoor, betrokken bij deze prachtige stad, willen we graag bijdragen aan wat haar zo bijzonder maakt en houdt. Wij steunen dit project financieel en zijn daarmee ‘Domdrager’. Zo helpen wij een zo beeldbepalend en waardevol monument en icoon van de stad toekomstbestendig te maken. Daarnaast hebben we aangeboden de Protestantse Gemeente Utrecht te helpen met juridisch advies rondom dit monument.
  Klik hier voor de nieuwsbrief van ‘Draag de Dom’ waarin ons kantoor als nieuwe partner wordt geïntroduceerd en hier voor meer informatie over dit project.
 • Van 7 – 9 juni jl. vond de Roparun 2014 plaats, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam, waarbij geld ingezameld wordt voor mensen met kanker. Wij hebben een sponsorbijdrage geleverd aan het deelnemende team van De Stiho Groep. Dit jaar hebben zij ruim € 30.000,= aan dit doel kunnen bijdragen.
 • Bosselaar & Strengers Advocaten heeft een vierkante meter van het Domplein ‘geadopteerd’ en steunt daarmee als écht Utrechts kantoor het prachtige project van Vriendenvereniging Domplein. Klik hier voor meer informatie.
 • Op 5 juni 2014 heeft een cliënte van ons kantoor deelgenomen aan de Alpe d’HuZes. Haar streven was om zeker twee keer de Alpe d’Huez te fietsen. Wij hebben een sponsorbijdrage geleverd.
 • Evenals het vorige seizoen zijn wij ook voor het seizoen 2014-2015 weer als ‘bedrijfsdonateur’ verbonden aan de Nederlandse Bach Vereniging.
 • Wij leveren een financiële bijdrage aan het Hartenvrouw toernooi ‘Schenken door te denken’, een bridgedrive die georganiseerd wordt door de Rotaryclub Soest-Baarn i.s.m. de Nederlandse Bridge Bond. Met de opbrengst van dit toernooi zal een bijdrage geleverd worden aan de aanschaf van 4 bedbanken voor het project ‘Rooming In‘ van de Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum.
 • In 2013 leverden wij niet alleen een financiële bijdrage aan De Uitdaging 2013: Fietsen voor het goede doel ‘Spieren voor Spieren’; onze kantoordirecteur Peter van Dijk heeft op vrijdag 30 mei 2013 meegereden in De Uitdaging: De beklimming van de Alpe D’Huez! Ook dit jaar zal hij weer fietsen voor het goede doel ‘Spieren voor Spieren’, waarbij dit keer de rit naar de top van de Mont Ventoux zal leiden. Uiteraard wensen wij ook hem alvast veel succes!
 • Wij zijn benaderd door de Stichting Fonds Toegang tot het Recht; een fonds dat zich ten doel stelt rechtzoekenden financieel te ondersteunen om toegang tot het recht te krijgen. Deze Stichting heeft een aantal jaren een ‘slapend bestaan’ gekend maar, nu door alle regeringsplannen de toegang tot het recht meer dan ter discussie staat, heeft het bestuur het voornemen het fonds een nieuw leven in te blazen. De Stichting heeft ons gevraagd om een financiële bijdrage, die wij van harte leveren.
 • Verder zijn wij al een aantal jaren hoofdsponsor van het “GIDSnetwerk Golftoernooi” te Almere. De sponsorbijdragen van dit toernooi worden ieder jaar ter beschikking gesteld aan een goed doel. In 2013 was dat het ‘Jobmaatjes project’ waarbij kwetsbare mensen aan het werk geholpen worden. In 2012 jaar stond het toernooi in het teken van “Moedige Moeders” en “Het Leger des Heils”.