Klachtenregeling

Bosselaar & Strengers Advocaten hanteert een klachtenregeling.

Deze vindt u hier:

Klachtenregeling Bosselaar & Strengers Advocaten