Identificatieplicht

In het kader van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft) en de ‘Verordening op de administratie en de financiële integriteit’ (Vafie) zijn wij verplicht onze (vertegenwoordigers van) cliënten te identificeren.

Identificatie dient te geschieden aan de hand van de volgende (door de Wwft daartoe aangewezen) documenten:

  • bij natuurlijke personen:
    een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart)
  • bij rechtspersonen:
    een (online) uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon

Aan u zal bij het intakegesprek dan ook worden gevraagd deze gegevens als (vertegenwoordiger van een) cliënt aan de behandelend advocaat te overhandigen.

De (kopieën van) identiteitsbewijzen worden uitsluitend gebruikt ter nakoming van de wettelijke verplichtingen waaraan wij dienen te voldoen.