Kernteam Sport

Sport heeft ook een juridische kant

De sportwereld is een dynamische en actieve omgeving; elke prestatie en ontwikkeling levert beweging op. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van de tweede divisie in het voetbal; goed presterende amateurclubs krijgen hiermee de kans om uiteindelijk door te stromen naar het betaald voetbal. Een fantastisch doel, waarbij er ook aandacht moet zijn voor de juridische uitdagingen en risico’s tijdens die ontwikkeling.

Wilt u weten hoe u of uw organisatie er juridisch gezien voor staat of bent u van plan een belangrijke zakelijke beslissing te nemen? Sportclubs, (beroeps-)sporters, koepelorganisaties, sponsoren, (amateur)sportverenigingen en andere partijen die actief zijn binnen de sportbranche kunnen bij ons Kernteam Sport terecht voor zaken zoals:

 

  • Opstellen en redigeren van overeenkomsten (zoals overeenkomsten in het kader van voetbaltransfers en sponsoring- en merchandising overeenkomsten)
  • Arbeidsrechtelijke werkzaamheden ten behoeve van sporters en sportverenigingen
  • Aansprakelijkheid- en verzekeringsaspecten (bijvoorbeeld advisering omtrent bestuurdersaansprakelijkheid en algemene aspecten van aansprakelijkheid bij sportverenigingen)
  • Tuchtzaken (bijstaan van sporters bij de juridische behandeling van overtredingen van reglementen)
  • Advisering omtrent auteurs- en portretrechten
  • Advisering over organisatie en (her)structurering van sportverenigingen


Vaste prijs of een abonnement

Naast advisering over specifieke vragen bieden wij bijvoorbeeld quick-scans of standaard- documenten tegen een vaste prijs aan. Een abonnement voor het beantwoorden van korte juridische vragen of het verrichten van standaard werkzaamheden gedurende een bepaalde periode kunt u voor een vast bedrag per maand of jaar afsluiten. Dit kan aantrekkelijk zijn als u of uw organisatie volop in beweging is.

De gespecialiseerde advocaten van ons Kernteam Sport zijn lid van de juridische Vereniging voor Sport en Recht.

Neemt u contact op met Janina Maduro voor informatie of een kennismaking.