Het Kernteam Energie & Duurzaamheid

De leden van het Kernteam Energie & Duurzaamheid van Bosselaar & Strengers Advocaten hebben specialistische kennis van en ervaring in de energiesector en rondom het thema duurzaamheid.

Het Kernteam Energie & Duurzaamheid bestaat uit advocaten met verschillende specialismen. Zij adviseren onder meer over regelgeving, vergunningen en planologische mogelijkheden, de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden in de energieketen en de contractsvormen en samenwerkingsverbanden met betrekking tot lokale duurzaamheidsinitiatieven. Ook procederen zij op deze gebieden, wanneer dit nodig is.

De leden van het kernteam streven er naar sparring partner te zijn van cliënten in de energiesector en hen adequaat, snel en praktisch te adviseren, met name in tijden dat er volop naar duurzame alternatieven voor de fossiele energiebronnen wordt gezocht. Zij kunnen, zo nodig, terugvallen op hun kantoorgenoten en – als het gaat om de internationale aspecten van de sector – hun collega’s binnen ons internationale netwerk Multilaw.

Voor meer informatie over ons Kernteam Energie & Duurzaamheid kunt u contact opnemen met: