Brancheteam Agri & Landgoedbeheer

Brancheteam Agri & Landgoedbeheer

Het brancheteam Agri & Landgoedbeheer bestaat uit advocaten vanuit verschillende rechtsgebieden. Zij hebben veel ervaring en weten wat belangrijk is voor ondernemers in het buiten-stedelijk gebied.

Dynamische omgeving, kruisende belangen
Het landelijk gebied is een dynamische omgeving waar verschillende belangen elkaar regelmatig kruisen. Denk bijvoorbeeld aan agrarische belangen, ruimtelijke ordening, landgoedbeheer, recreatie, waterbeheer en natuurbehoud en -ontwikkeling. Allemaal zaken waar u als ondernemer tegenaan kunt lopen.

Zicht op alle belangen
In een buiten-stedelijke omgeving heeft u te maken met complexe regelgeving. Of u nu een bedrijf in de agrarische sector heeft of een landgoed beheert: de keus voor het ene belang heeft bijna altijd effect op een ander belang. Het brancheteam Agri & Landgoedbeheer heeft goed zicht op al die facetten. Wij doorzien hoe belangen samenhangen en hoe u daarin uw weg kunt bewandelen naar het gewenste resultaat.

Breed gespecialiseerd
Het brancheteam Agri & Landgoedbeheer verenigt alle specialisaties uit onze rechtsgebieden, in het bijzonder ruimtelijke ordening, milieurecht, pacht, onteigening, omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen en het natuurbeschermingsrecht. Daarnaast beschikken wij over een groot netwerk van deskundigen op het gebied van fiscaliteit, planontwerp, ecologische toetsen en subsidieaanvragen. Ook internationaal bieden wij juridisch ondersteuning: wij zijn aangesloten bij het internationale netwerk Multilaw.

Voor meer informatie over ons brancheteam Agri & Landgoedbeheer kunt u contact opnemen met: