Actueel

  • September 2017: Met ingang van 1 september jl. is ons kantoor en daarmee ook ons brancheteam Vastgoed & Bouw uitgebreid. In verband met de gestaag groeiende bouwrechtpraktijk van ons kantoor is Rob van Warmerdam ons vastgoed team komen versterken. Rob van Warmerdam is een ervaren advocaat met 20 jaar ervaring op het gebied van bouw en arbitrages. Hij adviseert overwegend ondernemers en bedrijven in de bouw en industrie met de nadruk op de aanneming van werk, aanbesteding, samenwerking, projectontwikkeling, contractvorming en staat hen bij in bouw- en handelsgeschillen.
  • Februari 2017: De besloten vennootschappen The Phone House Netherlands B.V., The Phone House Retail B.V. en Typhone E-concepts B.V. zijn op 13 en 14 februari 2017 in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. J.V. Maduro (Bosselaar & Strengers Advocaten) en mr. E.L. Zetteler (Wijn & Stael Advocaten) tot curatoren. Informatie over deze faillissementen vindt u hier
  • Oktober 2016: Per 1 oktober 2016 treedt Barbara Goossens als partner toe tot de sectie Arbeidsrecht van Bosselaar & Strengers Advocaten. Hiervoor heeft Barbara 7 jaren met een compagnon een eigen arbeidsrechtpraktijk onder de naam DuuP de MunniK Advocaten gevoerd. Barbara adviseert en procedeert in het bijzonder op het gebied van arbeidsrecht voor werkgevers. Daarnaast doceert zij individueel arbeidsrecht aan advocaten, onder andere aan de Academie voor de Rechtspraktijk.
  • September 2016; mr. Janina Maduro treedt veelvuldig op als curator. Onder andere voor amateur voetbalclub’s zoals VV Achterberg 1971. In de uitzending van Zembla ‘Stelletje amateurs’ van 7 september 2016 wordt zij geïnterviewd vanwege haar kennis en ervaring op het gebied van faillissementen bij amateur voetbalverenigingen.
  • September 2016; Op 1 september 2016 is mr. Jan-Willem Verhoeven als advocaat bij de secties Bestuursrecht & Overheid en Vastgoed toegetreden tot Bosselaar & Strengers Advocaten. Hiervoor was hij vijf jaren werkzaam bij Koch & Van den Heuvel Advocaten. Jan-Willem adviseert en procedeert in het bijzonder op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht (omgevingsrecht), overheidsaansprakelijkheid (nadeelcompensatie, planschade en onrechtmatige besluiten) en algemene bestuursrechtelijke kwesties.
  • Zoekt u, in plaats van een ‘incasso-cowboy’, een betrouwbare partner die uw incasso verzorgt? Dan kunt u terecht bij Bosselaar & Strengers Incasso voor gedegen advies en hulp om het afboeken op debiteuren zo veel mogelijk te beperken!