Stichting Beheer Derdengelden Bosselaar & Strengers

Stichting Beheer Derdengelden Bosselaar & Strengers
Postbus 516
3500 AM Utrecht

Rekeningnummer NL27 RABO 0103593047 
Rabobank te Utrecht

Algemeen telefoon- en faxnummer
T    030 – 234 72 34
F    030 – 234 72 72