Non-profit

Zorg- en onderwijsinstellingen, maar ook woningcorporaties hebben vaak met dezelfde ingrijpende veranderingen te maken. Meer marktwerking, een andere rol van de overheid en nieuwe vormen van samenwerking zijn aan de orde van de dag. Vaak zijn er issues op het gebied van gedragscodes, invulling van toezicht of beloning van bestuurders. Veel instellingen zien zich op kortere of langere termijn bovendien geconfronteerd met de noodzaak tot herstructurering.  

Wij overzien en begrijpen de non-profit sector in de volle breedte

Bosselaar & Strengers heeft een hecht en ervaren team van advocaten dat deze vaak complexe problematiek begrijpt en alles weet van de juridische kanten waar organisaties in de publieke - en semipublieke sector mee te maken kunnen krijgen. Wij weten de weg, beschikken over een groot netwerk op beslisservniveau en doen samen met en voor onze relaties ook continu aan actieve kennisoverdracht. 

In het hart van de zorg

Of het nu gaat om de regelmatig terugkerende botsing tussen de belangen van bestuurders en medisch specialisten, reorganisaties, inzet van flexibele arbeid of de financiering van de zorg: wij hebben er ervaring mee. Wij zitten bovenop de actuele ontwikkelingen bij zorgaanbieders en zorginstellingen, kennen de 'hoofdpijndossiers', hebben een groot netwerk van beleidsmakers en medisch specialisten en wisselen daar continu kennis en ideeën mee uit. 

Vertrouwd met het onderwijs

Wij hebben ervaring in de sector, vanaf de kinderopvang tot het beroeps- en hoger onderwijs. Wij adviseren op het gebied van herstructureringen, waaronder bestuursoverdrachten, fusies en splitsingen. Daarnaast houden wij ons bezig met governance vraagstukken en integriteitsproblematiek. Ook in deze sector zijn wij op de hoogte van de bestuurlijke trends waar u mee te maken heeft.

Thuis bij woningcorporaties

Wij kennen de wereld van de woningcorporaties van binnenuit, ook en juist op bestuurlijk en toezichthoudend niveau. Wij weten welke governance vraagstukken zich kunnen aandienen: tussen bestuur en de Raad van Commissarissen, maar ook binnen diezelfde Raad. Daarnaast weten en begrijpen wij welke integriteitskwesties er bij een corporatie kunnen spelen. Bovendien hebben wij gedegen kennis van het functioneren van publieke toezichthouders zoals het ministerie van BZK, de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW. Onze staat van dienst in deze sector omvat, naast governance- en compliance-advisering, ook begeleiding bij grootschalige herstructureringen, fusies, overnames en verkoop van omvangrijke vastgoedportefeuilles. 

Spijkenisse Medisch Centrum

Kenmerkend is voor ons de toegankelijkheid, snelheid en directe toepasbaarheid van de adviezen. De open communicatie en het tonen van "lef" past goed in onze organisatie.

Renate van der Velden, manager Ontwikkeling en Personeel Spijkenisse Medisch Centrum

Contact

Kaart

Bosselaar & Strengers Advocaten

Maliebaan 29 – 33, 3581 CC Utrecht

Tel
+31 - 302 34 72 34
E-mail
office@bs-advocaten.nl