• Leestijd 1 - 2 minuten

Concurrentie in het bestuursrecht? Tips om de concurrent buiten de inhoudelijke bestuursrechtelijke procedure te houden

Hijskraan

Regelmatig gebruikt een concurrerende onderneming het bestuursrecht om uw nieuwvestiging of uitbreiding tegen te houden, bijvoorbeeld door indiening van bezwaar tegen uw omgevingsvergunning of beroep tegen (een vaststellingsbesluit van) het bestemmingsplan dat uw ontwikkeling mogelijk maakt. Als ondernemer zit u niet te wachten op langlopende juridische procedures met uw concurrent. In deze blog geef ik een aantal tips om de kansen van uw concurrent in een procedure zo klein mogelijk te maken.

Heeft de concurrent wel belang bij de procedure?

Een omgevingsvergunning of bestemmingsplan kan niet door iedereen worden aangevochten. De eerste vraag die u zich daarom moet stellen is of de concurrent wel belang heeft bij zijn bezwaren.

Onderzoek kritisch of de onderneming die zich als concurrent presenteert, wel dezelfde werkzaamheden uitvoert als uw onderneming. Horecabedrijven behoren bijvoorbeeld tot hetzelfde marktsegment, maar een horecabedrijf en een supermarkt niet.

Een andere relevante vraag is of de onderneming wel werkzaam is in hetzelfde verzorgingsgebied. Het verzorgingsgebied hangt natuurlijk af van de werkzaamheden die de betreffende ondernemingen uitvoert. Een supermarkt in de Randstad heeft waarschijnlijk een ander verzorgingsgebied dan een supermarkt in Limburg.

Als een concurrent niet dezelfde werkzaamheden uitvoert als uw onderneming en de concurrent bovendien actief is in een heel ander verzorgingsgebied, dan heeft de concurrent waarschijnlijk geen belang bij de bestuursrechtelijke procedure. En als iemand geen belanghebbende is, dan is hij niet-ontvankelijk in de procedure en worden zijn inhoudelijke argumenten niet behandeld.

Snijden de inhoudelijke argumenten hout?

Als de concurrent toch belang heeft bij de procedure, dan betekent dat natuurlijk niet meteen dat uw plannen gevaar lopen. Er moet altijd nog onderzocht worden of de argumenten van de concurrent wel echt kunnen leiden tot intrekking van uw omgevingsvergunning. Want hoe sterk het argument van uw concurrent ook is, misschien ketst het argument wel af op het zogenaamde ‘relativiteitsvereiste’. Dit vereiste houdt in dat een concurrent geen beroep kan doen op een norm (rechtsregel) die kennelijk niet bedoeld is om zijn belang te beschermen.

Voor u, als ondernemer, is het van belang om te laten toetsen of het relativiteitsvereiste aan de concurrent kan worden tegengeworpen. Daarbij is het onder meer van belang om boven tafel te krijgen wat de concurrent nu echt heeft bewogen om een bestuursrechtelijke procedure te beginnen tegen uw ontwikkeling.

Samengevat

Als ondernemer heeft u belangrijke troeven in handen om een concurrent te dwarsbomen die een juridische procedure tegen uw plannen is gestart. In deze blog zijn twee van die troeven uitgelegd. Uiteraard zijn de advocaten van Bosselaar & Strengers bereid om u hierbij verder te adviseren. 

Contact

Kaart

Bosselaar & Strengers Advocaten

Maliebaan 29 – 33, 3581 CC Utrecht

Tel
+31 - 302 34 72 34
E-mail
office@bs-advocaten.nl