Informatie over het indienen van vorderingen

U heeft mogelijk een vordering in een faillissement. U kunt uw vordering schriftelijk, voorzien van bewijsstukken en met opgaaf van voorrecht, via onderstaand formulier indienen ter verificatie.

Indien aan u zekerheden zijn verstrekt dan wel in de boedel goederen aanwezig zijn die aan u in eigendom toebehoren, kunt u dit recht inroepen door opgaaf van het soort recht en ten aanzien van welke specifieke goederen het recht geldt. Alsdan dient u eveneens toe te zenden de stukken waaruit het recht blijkt.

Indien u niet binnen 5 werkdagen een bevestigingsbrief van ons heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via 030 – 234 7 240 of faillissement-crediteuren@bs-advocaten.nl.

Indienen vorderingen