Commerciële contracten & Litigation

Onze advocaten gespecialiseerd in commerciële geschillen en litigation houden zich bezig met het opstellen en beoordelen van (onder meer) algemene voorwaarden, koopovereenkomsten, distributieovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en franchiseovereenkomsten. De zakelijke afspraken die u maakt worden door ons helder op papier gezet; juridisch zorgvuldig en bij voorkeur zo eenvoudig en kort mogelijk. Wij helpen u daarnaast bij het in kaart brengen en – natuurlijk – beperken van risico’s.

Soms zijn contractuele geschillen helaas niet te voorkomen. Ook dan zijn wij uitstekende partners, bijvoorbeeld wanneer geschillen ontstaan over de nakoming of beëindiging van contracten. Wij brengen de juridische positie van uw bedrijf in kaart en u kunt rekenen op een tactische aanpak en een duidelijke en effectieve strategie. Als een oplossing in onderling overleg niet mogelijk blijkt te zijn, voeren we procedures, waarbij eventuele beslagmogelijkheden vanzelfsprekend in aanmerking worden genomen. Alle acties worden afgestemd op uw wensen (ook met betrekking tot de kosten) en er is een duidelijke focus op het door u beoogde resultaat.​

Neemt u contact op met Martine Kos of Bas Jongtien voor informatie of een kennismaking.