De advocaten van onze sectie Bestuursrecht & Overheid adviseren en procederen op het vlak van het (ruimtelijk) bestuursrecht, het overheidsprivaatrecht en het organieke (staats)recht.

Ze treden op voor onder meer vastgoedbeheerders, particulieren, vastgoedbeleggers, makelaars, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, aannemers, wooncorporaties en architecten.

De leden van de sectie werken nauw samen met de advocaten van onze sectie Vastgoed.

 

Advocaten

Praktijkgebieden

 • Milieurecht
 • Ruimtelijke Ordening
 • Projectontwikkeling
 • Gebieds- en projectontwikkeling
 • Staatssteun
 • Aanbesteding
 • Natuurbeschermingsrecht
 • Ruimtelijk Bestuursrecht
 • Bestuursrechtelijk Bouwrecht
 • Overheidscontractenrecht
 • Planschade
 • Nadeelcompensatie
 • Overheidsschadevergoeding
 • Onteigeningsrecht
 • Organieke recht
 • Publiek private samenwerking
 • Kunst en Recht

Meer informatie

Gerben Bosma
hoofd sectie Bestuursrecht & Overheid

T    030 - 234 72 97