volg-op-twitter

De advocaten van onze sectie Arbeidsrecht houden zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. Ze adviseren en procederen bij het aangaan, uitvoeren, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, CAO’s en sociale plannen, het uitvoeren van pensioenafspraken en bij geschillen met het UWV, zoals loonsancties. Onze advocaten werken met name voor grote en middelgrote ondernemingen in de zakelijke en de non-profitsector. Ook treden ze op voor leden van de raad van bestuur, ondernemingsraden en particulieren.

De advocaten geven daarnaast lezingen en praktijkgerichte cursussen, zowel bij ons op kantoor als bij u in-house. Bijvoorbeeld over de opbouw van personeelsdossiers, arbeidsconflicten, wijzigingen in het ontslagrecht, flexibele arbeidsrelaties of het nieuwe werken. Zo kunt u wellicht in de toekomst problemen voorkomen.

Netwerk Arbeidszaken

De sectie Arbeidsrecht is ook de drijvende kracht achter het Netwerk Arbeidszaken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Duijs.

HR-kring VNO-NCW Midden
De sectie Arbeidsrecht is partner in de HR-kring VNO-NCW Midden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Duijs.

Advocaten

 

Praktijkgebieden

 • Aangaan van arbeidsovereenkomsten (bv bij flexibele arbeidsrelaties)
 • Uitvoeren van arbeidsovereenkomsten (bv loonbetaling bij ziekte of het nieuwe werken)
 • Wijzigen van arbeidsovereenkomsten (bv veranderingen van standplaats of duur)
 • Beëindigen van arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht
 • Collectief arbeidsrecht, zoals CAO, sociaal plan
 • Buitenlandse werknemers
 • Ambtenarenrecht, aangaan, uitvoeren en beëindigen
 • Privacy vraagstukken
 • Uitvoeren pensioenafspraken
 • Sociaal zekerheidsrecht, zoals WW, ZW
 • Medezeggenschapsrecht
 • Overeenkomst statutair directeur met N.V.  of B.V.

 

Meer informatie

John Vegter
Hoofd sectie Arbeidsrecht

T    030 - 234 72 54
E    j.vegter@bs-advocaten.nl