Aansprakelijkheid en verzekering staan in nauw verband met elkaar. De advocaten van de sectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade hebben grondige kennis van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Zij verlenen bijstand in aansprakelijkheidsprocedures, onder meer als bedrijfs-, beroeps- of bestuurdersaansprakelijkheid in het geding is, al dan niet in opdracht van aansprakelijkheidsverzekeraars. Ook zijn zij goed thuis in het schadevergoedingsrecht.

Op het gebied van verzekeringsrecht wordt zowel opgetreden voor verzekeraars als voor verzekerden, onder meer voor de behandeling van polisgeschillen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om brand-, CAR-, aansprakelijkheids-, transport-, fraude-, krediet- en levensverzekering. Verzekeraars weten onze advocaten verder te vinden voor het nemen van regres en het opstellen en redigeren van polisvoorwaarden.

Niet alle aansprakelijkheidsrisico’s van ondernemingen en andere (non-profit) organisaties zijn verzekerd en niet alle risico’s zijn te verzekeren. Zo zijn de meeste vormen van contractuele aansprakelijkheid onverzekerbaar. Het is van groot belang aansprakelijkheidsrisico’s zo goed mogelijk af te bakenen door middel van overeenkomsten en algemene voorwaarden. De advocaten van Bosselaar & Strengers Advocaten adviseren u hier graag over. Ook zijn zij uitstekende partners bij de beslechting van contractuele geschillen, bijvoorbeeld over nakoming of beëindiging van contracten.

Advocaten

 

Praktijkgebieden

 • Aansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Levensverzekering
 • Brandverzekering
 • CAR-verzekering
 • Fraudeverzekering
 • Kredietverzekering
 • Transportverzekering
 • AOV
 • Tuchtrecht
 • Verzekeringsfraude

 

Meer informatie

Martine Kos

T    030 – 234 7 277
E    m.kos@bs-advocaten.nl